Kontakt

Michał Tragarz

Koordynator programu Samorządy mają Głos

tel.: (22) 825-05-50 wew. 114


Adres do korespondencji:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa

z dopiskiem: Samorządy mają głos