Relacje

Debata przed wyborami.
Debata przed wyborami.

   W poniedziałek 24 września na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyło się spotkanie z kandydatami do zarządu Samorządu Uczniowskiego.

   W poniedziałek 24 września na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyło się spotkanie z kandydatami do zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Opis

   Nad jego przebiegiem czuwała pani Monika Gienerowicz, która jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego i koordynatorem akcji Samorządy Mają Głos.Uczniowie odpowiadali  na zamieszczone poniżej pytania.
Dlaczego chcesz być członkiem zarządu Samorządu Uczniowskiego, dlaczego kandydujesz na to stanowisko?
Jakie masz cechy , umiejętności przywódcze?
Jaką nową aktywność chciałbyś/chciałabyś zorganizować dla uczniów w szkole?
Jaki widzisz problem w szkole i jak chciałbyś/chciałabyś go rozwiązać?
 Co możesz wnieść do Samorządu Uczniowskiego w tym roku?
   Odpowiedzi kandydatów do zarządu były bardzo dobrze przemyślane i pełne nowych pomysłów. Niektóre z nich były z entuzjazmem przyjmowane przez słuchaczy. Mamy nadzieję, że wszystkie postulaty zostaną zrealizowane po wyborach.Dodatkowy formularzGaleria zdjęć

Komentarze