Relacje

Po wyborach!
Po wyborach!

Wrzesień to miesiąc pełen wydarzeń związanych z organizacją pracy w danym roku szkolnym. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego to jedno z ważnych wydarzeń dla społeczności szkolnej.

Wrzesień to miesiąc pełen wydarzeń związanych z organizacją pracy w danym roku szkolnym. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego to jedno z ważnych wydarzeń dla społeczności szkolnej.

Opis

Zespół Szkół w Lubostroniu  przystąpił do drugiej edycji ogólnopolskiej akcji „Samorządy Mają Głos”, której celem jest  wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Dołączyliśmy do kilkuset szkół w całej Polsce. W ramach akcji wyłoniliśmy władze Samorządu Uczniowskiego. Ze  zgłoszonych kandydatów, największą ilość głosów uzyskali:

1. Kornelia Cudo

2. Patrycja Kupis

3. Joanna Piątek

4. Anna Wiatr

5. Filip Przybylski

6. Hanna Kotlarek

7. Julia Pijarowska

8. Marcin Hernet

Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja w składzie: Marika Muszyńska, Agata Balcerzak, Natalia Chróśniak.Koordynatorami projektu były panie Julita Jasewicz i Aldona Krupecka.
 
Przed władzami SU dużo pracy, ale wierzymy, że będą chętnie angażować się w prace na rzecz szkoły i dbać o uczniowskie,interesy.


Dodatkowy formularzGaleria zdjęć

Komentarze