Relacje

Świadomie do wyborów!
Świadomie do wyborów!


O zajęciach na temat wyborów samorządu uczniowskiego


O zajęciach na temat wyborów samorządu uczniowskiego

Opis


Jeszcze przed wyborami odbyła się druga lekcja w naszej szkole na temat wyborów do zarządu samorządu uczniowskiego, bo każdy z nas powinien wiedzieć, czy one rzeczywiście są dla nas uczniów takie ważne, jak powinny przebiegać, kto bierze w nich udział, jaka jest rola każdego z nas, co to jest ordynacja wyborcza i czy jest w naszej szkole, czy każdy może kandydować i w jaki sposób promować swoją osobę, czym powinniśmy się kierować przy wyborze kandydata na przewodniczącego itd.Dodatkowy formularzGaleria zdjęć

Komentarze