Relacje

Wybory
Wybory

Nareszcie WYBORY!!!

Nareszcie WYBORY!!!

Opis


29 września 2017r. był ważnym dniem dla naszej społeczności szkolnej. Właśnie wtedy wybieraliśmy swoich kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego. Wybory odbywały się według zasad demokratycznych: miały charakter powszechny, równy i bezpośredni.

Z pomocą naszej opiekunki przygotowaliśmy lokal wyborczy, który znajdował się na świetlicy szkolnej. Nie zabrakło w nim symboli patriotycznych ważnych dla naszej tożsamości narodowej: biało-czerwonej flagi i godła. Na środku sali stała urna, do której uczniowie wrzucali wypełnione karty. Każdy uczeń mógł w sposób tajny oddać głos na swojego kandydata na karcie wyborczej.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie:

Julia Ganobis, uczennica klasy II gimnazjum;

Dagmara Kukuła, uczennica klasy III gimnazjum;

Michał Całus, uczeń klasy III gimnazjum

Marcin Baranowski, uczeń klasy VII szkoły podstawowej

oraz opiekun SU.

 

Uczniowie obecni w tym dniu w szkole chętnie brali udział w wyborach i oddawali swoje głosy. Po zakończeniu głosowania członkowie komisji wyborczej otworzyli urnę i odbyło się komisyjne liczenie głosów. Na zakończenie komisja wypełniła protokół wyników wyborów i ogłosiła wyniki.

Uczniowie w wyborach wyłonili swoich reprezentantów szkoły. Spośród wszystkich ważnie oddanych głosów największą ilość  uzyskały:

Nicola Płonka i Zofia Kabzińska.
Gratulujemy!!!
Dodatkowy formularzGaleria zdjęć

Komentarze