Relacje

Wybory SU 2017
Wybory SU 2017

OpisW ubiegłym roku szkolnym Zespół Szkół w Przecławiu otrzymał certyfikat Szkoły Demokracji. Przeprowadziliśmy wówczas wybory reprezentacji według wskazówek z Poradnika Praktycznego Wybory do SU  CEO. Ubiegłoroczne doświadczenia pozwoliły nam sprawnie przeprowadzić wybory do władz SU w gimnazjum i LO. Wybory do władz samorządu uczniowskiego poprzedziły dyskusje w klasach, podczas których uczniowie wspólnie z nauczycielami zastanawiali się, jak zaplanować działania nie tylko w tym, ale i przyszłym roku szkolnym. Jest to ważne, gdyż w Zespole Szkół są wygaszane zarówno gimnazjum, jak i liceum, natomiast w budynku szkoły rozpoczęli zajęcia uczniowie szkoły podstawowej. Wiąże się to ze zmianą w organizacji zajęć dodatkowych, imprez. Młodzież przedstawiała swoje propozycje. W tym roku współpraca gimnazjalistów i licealistów zacieśniła się. Zdecydowanie więcej osób podawało swoje propozycje, zadawało pytania, szukało nowych rozwiązań, dyskutowało.
 Wybory zarządu SU gimnazjum i liceum odbyły się 30 września w sali 19,pełniącej w tym dniu rolę lokalu wyborczego.  Nad ich organizacją i przebiegiem czuwali uczniowie liceum. Członkowie komisji sprawdzali listy wyborców, wydawali opieczętowane karty wyborcze. Każdy uczeń miał prawo oddać głos na swoich kandydatów w miejscu zapewniającym zachowanie tajemnicy. Po zliczeniu głosów i sporządzeniu protokołów oficjalnie ogłoszono wyniki wyborów.Dodatkowy formularzGaleria zdjęć

Komentarze