Kandydaci

Jakub Dylik

Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Sobocie, Sobota
uczeń klasy III gim.

Program wyborczy

Jestem gotowy do pracy!!!