Kandydaci

Jakub Flis

Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Sobocie, Sobota
uczeń klasy III gim.

Program wyborczy

W kupie siła