Szkoły

Zespół Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach

Typ: szkoła podstawowa
Adres: ul. Hołdunowska 13
Miejscowość: Lędziny
Kod pocztowy: 43-143
Telefon: 322167524
Uczennice maja spore doświadczenie w organizacji wyborów do SU. Są odpowiedzialne, aktywnie biorą udział w życiu szkoły.
Członkowie zespołu
  • katarzyna kałka - koordynator
  • Julia Smołka
  • Kaludia Jarczak
  • Zofia Ścierska
  • Kornelia Hopkiewicz

Wyniki

  • Liczba uprawnionych 319
  • Liczba głosujących 319
  • Liczba głosów ważnych 286
  • Frekwencja 100