Szkoły

Zespół Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

Typ: szkoła podstawowa
Adres: Bukwałd 39
Miejscowość: Bukwałd
Kod pocztowy: 11-001
Telefon: 895140763
Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą uczniowie klas IV - VII, w tym roku także klasa VIII . Są to osoby chętne do organizowania i prowadzenia różnych działań. Każda z osób swoją aktywnością i zaangażowaniem przyczynia się do widocznej roli działalności SU w naszej szkole. Działalność SU z roku na rok powiększa zakres swoich działań. W tym roku szkolnym uczniowie bardzo chętnie uaktywnili się w działaniach na rzecz wolontariatu.
Członkowie zespołu
  • Katarzyna Szkatuła - koordynator
  • Klaudia Wermter